Jak vyrobit kapotu ve sklepě? Nuance, tipy a pravidla

Nezáleží na tom, který způsob realizace daného projektu je zvolen. V každém případě, užitečné znalosti o tom, jak udělat kapotu ve sklepě. Pomohou Vám vybrat správné materiály a technologie, eliminovat chyby v nezávislém provádění pracovních operací. Pokud plánujete najmout třetí strany, bude snazší kontrolovat jejich činnost.

K přesnému výběru vhodných komponent systému je nutné studovat ventilaci

Proč používat poklop ve sklepě

V každém projektu v první fázi by měl být úkol přesně formulován. Za tímto účelem zvažte následující úvahy:

 • Příliv čerstvého vzduchu odstraní nepříjemné pachy, škodlivé chemické sloučeniny a mikroorganismy z místnosti.
 • Používá se k odstranění přebytečné vlhkosti a udržování určité teploty.
 • Změní se tedy vnější povětrnostní podmínky.nastavit intenzitu systému.

Pro vybudování „ideálního“ sklepa je nezbytné vysoce kvalitní větrání

.

Je třeba mít na paměti, že kapota ve sklepě garáže se bude lišit od podobného provedení instalovaného samostatně na staveništi nebo v suterénu bytového domu. Při zkoumání této problematiky je tedy třeba vzít v úvahu zvláštnosti konkrétního majetku.

Jak vyrobit kapotu ve sklepě s využitím různých technologií

Je přijatelné použít všechny možné kombinace. Všechny ventilační systémy však lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První - zajišťuje přirozený pohyb vzduchu. Při vytváření druhého použití mechanických prostředků. Budou zváženy další výhody a nevýhody těchto možností.

Organizace přirozeného větrání sklepa se dvěma trubkami

\ t

Tento systém funguje díky rozdílu tlaku při instalaci vstupních a výstupních otvorů na různých úrovních.

Typický vzor větrání s přirozeným pohybem vzduchu

Na obrázku jsou znázorněna hlavní omezení, která by měla být zohledněna při instalaci takového systému. Následující doporučení budou užitečná v praxi:

 • Pokud je přívodní potrubí instalováno v blízkosti země, je zakryto kovovou mřížkou před průnikem hlodavců. Při montáži na střechu - zavřené hledí, aby se zabránilo srážení.
 • Mezispodní konec a podlaha ponechávají vzdálenost 20 až 50 cm, což postačuje pro volný průchod vzduchu.
 • Vstup výfukového dílu je instalován co nejvýše ke stropu. K odstranění kondenzátu bez komplikací upevněte speciální zařízení s ventilem ve spodní části. Pokud se v blízkosti nachází kanalizační potrubí, připojují se stacionárně k odvodňovacímu systému.
Pozor!Aby se snížila intenzita tvorby kondenzátu, je izolace výstupního kanálu namontována na celém kanálu.

Hlavní výhodou tohoto systému je jeho autonomie, úplná absence spotřeby energie. Nevýhody:

 • omezený výkon;
 • závislost na povětrnostních podmínkách;
 • obtížnost nebo nemožnost úprav.

Poslední „minus“ je částečně vyloučeno použitím speciálních ventilů, které mění šířku pracovních otvorů vzduchovodů.

Seřizovací zařízení s ručním pohonem

Nucený systém

Zásada tohoto přístupu je zřejmá z názvu. Pro pohyb vzduchu přes použité kanály ventilátory. Zapnutí a vypnutí může být organizováno následovně:

 • Z jednoho nebo více snímačů teploty (vlhkosti) v místnosti.
 • S použitím časovače, který je nastaven na požadované časové intervaly.
 • Z místních, nebodalší místnost ovládacího panelu.

Relativní poloha potrubí a dalších parametrů odpovídá předchozí verzi. Skutečné složení systému nuceného vzduchu však může být mnohem složitější. Zahrnuje následující komponenty:

 • Ohřívače a klimatizační jednotky, které mění teplotu přiváděného vzduchu.
 • Filtry zabraňující pronikání znečištění.
 • Zařízení pro snížení hluku.

Část projektu nucené ventilace

Aby bylo možné přesně zjistit, jak vyrobit kapotu ve sklepě, je třeba znát znaky větrání budovy. V některých situacích je výhodné kombinovat systémy do jednoho celku se společnými prvky řízení a řízení.

K odstranění chyb je třeba vzít v úvahu všechny způsoby vstupu a výstupu vzduchu z majetku

.

Jak udělat vlastní větrání ve sklepě

Podle následujícího algoritmu si můžete takový projekt realizovat sami:

 • Vytvořit plán. Nejsou vyžadovány přísné technické normy. Je však užitečné mít výkres s umístěním a velikostí jednotlivých dílů, seznamem příslušenství.

Možnosti výfukového systému zařízení

 • Místnost musí být připravena. Odstraňte izolační vady. Při zapuštěném základu spolehlivěochranu před podzemními vodami. Teplé vnější stěny, strop a podlaha, střecha.

Účinná drenáž je nezbytná pro dlouhodobý provoz stavby bez zbytečných problémů

 • Podle plánu namontujte trubky. Ventily pro odvod kondenzátu, klapky a další zařízení s ručním pohonem jsou umístěny na místech vhodných pro následnou údržbu.

Zahřívání ventilace zabraňuje tvorbě kondenzátu

 • Na výstupní části potrubí je namontován deflektor. Je kombinován s víčkem, které zabraňuje pronikání ptáků, deště, listí.
 • Namontujte prvky systému nuceného větrání .

Po dokončení prací zkontrolují těsnost spojů v potrubních kanálech stavebními konstrukcemi, zkontrolují funkčnost automatizačních a řídicích prostředků.

Není-li jiná možnost, proveďte větrání sklepa jednou trubkou. Přítok zajišťují stávající nebo speciálně vytvořené sloty, otevírající dveře a okna. Někdy instalují konstrukci dvou trubek vložených do sebe. Centrální otvor a mezera mezi stěnami slouží k přivádění /odvádění vzduchu.

Související článek:

Větrání v garáži vlastními rukama. Z této publikace zjistíte, proč je ventilace tak důležitá.garáže, jaká jsou schémata výměny vzduchu, instalační nuance.

Výběr součástí a sestav

Pokud jste přišli na to, jak vyrobit kapotu ve sklepě, věnujte pozornost následujícím nuancím, než si koupíte jednotlivé komponenty systému:

 • Kovové větrací potrubí musí být dobře chráněno proti korozi. Polymerní analogy nepodléhají destruktivním oxidačním procesům. Pro vytvoření přirozené ventilace by průměr kanálů neměl být menší než 120-130 mm pro místnosti 8-10 m2.
 • Je lepší koupit komplexní deflektor v továrním provedení. Můžete se pokusit udělat nějaké jednoduché modely s vlastními rukama.

Rotační deflektor

 • Pro instalaci do takového systému jsou vhodné pouze speciální ventilátory vhodné pro příslušné podmínky použití.

Namontujte dostatečně silné ventilátory do dlouhých vzduchových kanálů

Zlepšení účinnosti systému větrání a obecné závěry

\ t

Následující tipy pomohou realizovat projekt s minimálními náklady a snížit náklady během provozu:

 • Aby nedošlo k výrazným změnám v konstrukci, musí být instalace takových systémů kombinována se stavebními pracemi.

Nákup různých materiálů v jednom obchodě pomůže získat další slevy

 • Dokonce i velmi produktivní ventilační systém nebude schopen plnit své funkce, pokud jsou v místnosti zdroje vlhkosti. Je nutné zabránit vniknutí vlhkosti instalací dobré hydroizolace.
 • Pro zvýšení účinnosti je vhodné vytvořit vysoce kvalitní tepelnou izolaci.

Izolace suterénu venku

 • Instalace deflektoru pomůže zvýšit průtok vzduchu bez dodatečných nákladů na energii. Některá zařízení tohoto typu mohou zvýšit základní výkon o 15-20%.
 • Systém přirozeného větrání bude dobře fungovat v celém objemu místnosti, pokud jsou trubky instalovány v maximální vzdálenosti od sebe.
 • Kanály pro pohyb vzduchu musí být vytvořeny s minimálním počtem otáček, nebo dokonce bez nich.

Výstup kanálu je uzavřen mřížkou

Naučili jste se, jak si ve sklepě vyrobit kapotu, ale jsou zde další otázky. Spravidla jsou spojeny s vlastnostmi konkrétního úkolu. Chcete-li odstranit chyby, zvažte to v komplexu. Je například jasné, že sada s ventilátory a automatickým ovládáním bude stát více. Ale právě toto řešení vám umožní nastavit a udržovat uživatelem definované podmínky s maximální přesností. Jsou-li ve sklepě uloženy cenné věci, jsou tyto investice nezbytné.

S dobrou ventilacídalší ochrana není nutná pro dlouhodobé uchovávání různých věcí

Video: 3,5 m hluboký sklepní ventilační systém