Jak znát dluh na bydlení a komunální služby, i když nemáte osobní účet

Každý vlastník nebo nájemce bydlení je povinen zaplatit za poskytnuté služby. Pokud by však v životě neexistovaly jiné okolnosti, jako například nepředvídané situace nebo nedoplatky na mzdách, pak by nedocházelo k žádnému nedoplatku nájemného. Důsledky nezaplacených plateb mohou vést nejen k pozastavení veřejných služeb, ale i k vystěhování z bydlení. Redaktoři on-line magazínu HomeMyHome.ru považují za svou povinnost varovat občany před smutnými následky a říci vám, jak zjistit dluh na bydlení a komunálních službách, aby to bylo možné zaplatit dříve.

Kromě celkové částky obsahuje platba informace o zúčtovacím období, pro které byly příjmy provedeny

Obecné informace o pronájmu

Poplatky za služby jsou regulovány podle článku 154 zákoníku o bydlení Ruské federace, avšak úpravy příjmu mohou provádět regionální orgány subjektů Ruské federace, správcovské společnosti, HOA. Obvykle v počtech příjmů pro "komunální" obsahují takové služby jako dodávky plynu a vody, elektřina, likvidace vody. V závislosti na domech, můžete obdržet graf o placení za výtah, interkom, čištění místní oblasti a vývozu pevného domovního odpadu. Pokud budou provedeny běžné opravy, promítne se to i do příjmu, jakož i do velkých oprav.

Jak kontrolovat dluh na bydlení a komunální služby

Článek 155 zákoníku o bydlení Ruské federace stanoví časový rámec, ve kterém by občané měli být informováni o výši poplatků ao existenci dluhu za bydlení a komunální služby. Potvrzení je zasláno na adresu plátce a zde lze upřesnit informace o dluhu. Pokud z nějakého důvodu nejsou na účtech žádné účtenky, nebo obsahuje nepřesné údaje, pak existuje několik způsobů, jak zkontrolovat dluh. Můžete si prohlédnout účtenku a najít tam kód plátce, což usnadňuje nalezení dluhu na bydlení. Kód se skládá z 10 čísel a umožňuje získat úplné informace o finančním dluhu u jakékoli služby, která tyto informace poskytuje.

Kontrola dluhu hostujícími společnostmi nebo správcovskou společností

Výši dluhu můžete zkontrolovat osobně nebo osobně na adrese správcovské společnostiinformační systém.

Není-li trestní zákoník daleko, pak to bude optimální řešení - takové informace získané po ruce budou nejpřesnější

Takové rozhodnutí však představuje významnou nevýhodu: na návštěvu správcovské společnosti bude vynaloženo mnoho času. Přijímání občanů se uskutečňuje v určitých hodinách, což může být pro některé občany nepohodlné, nicméně je snadné získat účtenku za služby.

Jak zjistit nedoplatky na nájemném na osobním účtu

Ne každý chce trávit čas návštěvou bytového úřadu, protože je mnohem snazší zjistit stav účtů za byt prostřednictvím čísla osobního účtu.

Každý může nalézt osobní dluhy na bydlení a veřejných službách

.

Osobní účet je přiřazen každému plátci, který využívá poskytované bytové a komunální služby. Díky této identifikaci je snadné určit, zda je spotřebitel na seznamu dlužníků. Informace na osobním účtu budou vydávány samoobslužným terminálem v jakékoli bance, stačí se řídit pokyny na obrazovce v položce „Platba za služby“. Zobrazí se zde také historie plateb za byt.

Jak zjistit dluh na bydlení a veřejných službách na osobním účtu na poště Ruska

Společnost Russian Post rovněž poskytuje informace dlužníkům na osobním účtu. Nejedná se o nejrychlejší způsob, a to nejen z důvodu počtu lidí v poště, ale také z důvodu specifik poskytovaných informací.

Za informace poskytnuté poštou se účtuje poplatek

.

Jakzkontrolovat dluh v bance, která přijímá platby za služby na osobním účtu

Veřejné dluhy lze získat prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilního bankovnictví. Pokud takovou službu nechcete používat, není zakázáno navštěvovat banku osobně a osobně, abyste okamžitě vložili hotovost. Platba je připsána na účet do tří pracovních dnů.

Poplatek za platbu prostřednictvím mobilní aplikace není ve všech případech účtován a peníze jsou na účet připsány během několika minut

Některé banky nabízejí spojení služby „Automatická platba“ - tato možnost odečte částku uvedenou klientem přímo na osobním účtu. Taková služba bude vždy platit účty včas.

Jak zjistit prostřednictvím osobního účtu dluh za elektřinu, plyn a vodu v informačních službách podniků

\ t

Existuje další možnost, jak zjistit své zadlužení v oblasti bydlení a komunálních služeb: vytočit telefonní číslo organizace poskytující zdroje odpovědné za dodávky vody a plynu, elektřiny.

K získání informací o dluzích a platbách budete muset uvést číslo osobního účtu, adresu a osobní údaje

Telefonní číslo lze zadat v účtence za předchozí fakturační období nebo na internetu.

Jak zjistit dluh na

Mnoho lidí si myslí, že není nic spolehlivějšího, jak se můžete dozvědět na adrese bytového a užitkového dluhu. Pokud jdete na bytový úřad osobně, budete muset počkat na váš tah. Aleinformace budou nejpřesnější.

Adresa bude uvádět všechny informace pro požadované zúčtovací období, sdělí vám, jaký tarif platí pro plyn, vodu nebo světlo

Všechny informace o všech platbách a poplatcích nejdřív směřují na bytový úřad a poté se v databázi objeví na internetu. Proto, pokud nechcete navštívit bytový úřad osobně, je lepší se naučit, jak zjistit dluh na bydlení a komunální služby online na různých informačních zdrojích.

Jak zjistit dluh ve službě soudního vykonavatele

Pokud se soud již konal a bylo rozhodnuto o inkasu dluhu prostřednictvím soudního vykonavatele, informace lze nalézt na internetových stránkách FSSP Ruska na adrese http://fssprus.ru/. Lepší je prohledávat volbu „služby“ - zde vybereme vyhledávání pro jednotlivce a zadáme požadovaná data.

Jak zjistit dluh na bydlení a komunálních službách prostřednictvím „státních služeb“

Portál „Gosuslugi“ je rozsáhlý projekt, díky němuž každý Rus může prostřednictvím internetu najít informace, které potřebuje o komunálním dluhu, a okamžitě splatit celou částku. Nejprve se musíte zaregistrovat prostřednictvím e-mailu, telefonního čísla nebo SNILS. Pak musíte potvrdit svou identitu v MFC nebo jiných vládních agenturách, které takové služby poskytují.

Nyní jsou všechny funkce portálu dostupné osobě

Jak zjistit dluh na bydlení a komunálních službách prostřednictvím internetu na portálu „Státní služby“:

  • musíte navštívit svůj osobní účet;
  • Nyní najdeme sekci „Platby za služby“ nebo „Platby za bydlení a komunální služby“ - vybereme si vhodného poskytovatele služeb.

Podle výsledků můžete dluh okamžitě zaplatit.

Jak kontrolovat dluhy prostřednictvím internetu

Neexistuje však nic jednoduššího než zjistit zadlužení na bydlení a komunálních službách online na adrese a dalších údajích. Nájemné může být rozpoznáno a vykoupeno na stránkách http://vse-dolgi.ru, stejně jako prostřednictvím služeb “Yandex. Peníze, „Money Mail.Ru“, „WebMoney“ a další.

Platba se provádí kreditní kartou

Tyto služby zaručují ochranu bankovních a jiných údajů, kromě toho většina údajů není zadávána ručně, což snižuje chybu téměř na nulu.

Video o tom, jak splácet dluhy na bydlení a komunální služby

Důsledky nezaplacení dluhu na bydlení a komunální služby

Jakákoli akce má za následek: důsledky budou mít i nezaplacené účty.

Ne naději na šanci: dluhy vždy následují dlužníka

Zpočátku mohou být veřejné služby vypnuty neplatičem a po dlouhou dobu je nemožné žít bez plynu, elektřiny a vody. Správcovská společnost se může obrátit na soud a nárok na splacení dluhu bude muset být splněn. Stačí vynaložit peníze na právní náklady.

Soud bude vždy na straně správcovské společnosti, bude-li zákon o výplatě nájemného ignorován

.

Existuje možnost převést případ povinnosti na soudní vykonavatele. Kromě toho, žeoprávněná osoba uloží sankce, může to být zákaz opuštění země. Dalším důsledkem nezaplacení účtenky za každé zúčtovací období je přírůstek úroků. Denní dluh se tak zvyšuje o určitou částku. V extrémních případech se správcovská společnost vztahuje na sběrné agentury.

Jak získat potvrzení o neexistenci dluhu na bydlení a komunálních službách

Pokud osoba potřebovala potvrzení o neexistenci dluhu na bydlení a komunálních službách, pak je třeba požádat správní společnost nebo HOA, ke které dům patří, nebo MFC (nikoli ve všech regionech). Majitel bytu, který má 18 let, občanů registrovaných v tomto bytě, advokáta s notářsky uznanou plnou mocí, soudních orgánů, orgánů dozoru, může učinit prohlášení o takovém osvědčení.

Kromě žádosti budete potřebovat cestovní doklad a doklady o ubytování, které potvrzují vlastnické právo

Pomoc se připravuje na 2-3 dny a platí 10 kalendářních dnů. Nedělejte dluhy a dobře spát!