Ventilační difuzory: typy a princip provozu

K Kvalitní ventilační provoz je možný pouze tehdy, je-li vyvážený systém, ve kterém difuzory plní velmi důležitou funkci. Zajišťují distribuci přívodu vzduchu a regulují rychlost vstupního průtoku. Vzhledem k velkému výběru možností budou difuzory pro ventilaci účinně zapadat do jakéhokoliv interiéru a zajistí plné větrání místnosti. Z článku se dozvíte, jak používat a vybírat tato zařízení, stejně jako jejich cenu.

Různé verze difuzorů

Co dělá difuzor

Pro účinné větrání každé místnosti je nutné, aby přiváděný vzduch nebyl proudem, ale rozptýlen v různých směrech. Pokud se vzduch dostane do jednoho proudu, pak se v místnosti objeví průvan, což negativně ovlivňuje osoby se slabou imunitou. Kromě toho je pouze malá část místnosti větraná, když se tryska pohybuje. Aby se tomuto jevu vyhnulo, je nutné rozptýlit trysku a nutit ji k zakrytícelý pokoj. Tento úkol a provádět difuzory pro ventilaci. V závislosti na modelu provedení rozbíjejí trysku různými způsoby, z nichž hlavní jsou: rozptyl a turbulence.

Jak funguje difuzor

Tento účinek je stejně důležitý pro odvětrání. Větrací otvor vytváří podtlak, avšak čím silněji se mění směr pohybu molekul vzduchu vzhledem ke směru kanálu, tím méně vzduchu do něj vstupuje. Kvůli tomu, že většina vzduchu vstupuje paralelně s kanálem, to znamená, že je vytvořen stejný proud.

Stěnový difuzor

Dobrá rada!Difuzor nepovažujte za prvek interiéru. Instalací se výrazně zlepší výkon ventilace a ochrání vás před průvanem.

Difuzory pro odvětrávání výfukových plynů fungují stejným způsobem jako zařízení pro přívod vzduchu, a proto je maximální plocha místnosti odvětrána. Zařízení, která rozptýlí tok, neumožňují vytvořit jediný proud, protože podtlak na jejich výstupu je vytvořen v různých směrech. Vírová zařízení také berou vzduch v kruhu, čímž se eliminuje tvorba jediného proudu. To vše vede k kvalitnímu odstranění vzduchu z místnosti. Kromě toho rozptylující systém odvzdušnění odvádí proud přiváděného vzduchu.

Difuzor na potrubí

Difuzory trysek jsou konstruovány tak, aby vytvářely úzkýproudění vzduchu. Používají se v případě, že je nutné přivádět vzduch na dlouhou vzdálenost, ale tam není možné položit potrubí. Do určité míry mohou být difuzory připisovány různým mřížkám a mřížkám, které chrání větrání před vniknutím cizích předmětů a rozptýlí vstupní nebo výstupní proud vzduchu. Tam jsou také difuzory, které vám umožní měnit rychlost dodávky nebo odstranění vzduchu. Tato funkce je realizována pomocí mechanického pohonu.

Difuzor na falešném stropě

Typy difuzorů

Všechna zařízení tohoto typu se rozlišují podle:

1. Materiál případu:

  • kov;
  • plast.

2. Do místa určení:

  • vstupy;
  • výfuk;
  • tryska;
  • regulující průtok vzduchu.

3. Místo montáže:

  • strop;
  • stěna.

4. Návrh:

  • pravoúhlý;
  • .

Difuzor trysek

Video: variabilní vířivé difuzory Hidria OD 11

Instalace difuzorů

Všechny difuzory pro větrání, z nichž jsou fotografie umístěny v internetových obchodech, jsou instalovány ve speciálně připravených místech odpovídajících jejich velikosti a tvaru. Speciální západky v případě těchto zařízení zajišťují jejich upevnění. Tato zařízení jsou nastavena jakospolu s pružnými vzduchovými kanály (rukávy) a v cínových kanálech.

Užitečné informace!Pro bezproblémovou instalaci difuzorů je pečlivě vyberte ve tvaru a velikosti. K difuzoru se harmonicky vejde do interiéru, pečlivě ho vyberte podle barvy.

Montáž stropního difuzoru

Instalace difuzorů do pevného potrubí (krabice)

Určete velikost a tvar zásuvky a poté vyberte vhodný difuzor v obchodě. Zasuňte difuzor do zásuvky a jemně zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zkontrolujte, zda žádná hrana difuzoru nevyčnívá nad povrch stěny nebo stropu. Pokud to vyjde, jemně zatlačte dolů, aby se západka pracovala.

Výfukový difuzor pro montáž do kulatého kanálu

Instalace difuzoru do měkkého kanálu (objímka)

Vytáhněte ventilační pouzdro z potrubí a na něj nasaďte difuzor. Pak opatrně zasuňte objímku do kanálu, poté difuzor. Když dosáhne dorazu, jemně zatlačte dolů, aby se západky. Zkontrolujte, zda nad povrchem stěny nevyčnívá žádná hrana. Pokud vyčnívá, jemně jej zatlačte, aby západka fungovala.

Instalace difuzoru do měkkého kanálu

Instalace difuzoru do odvzdušňovacího odvzdušnění (otvor ve zdi)

Chcete-li nainstalovat difuzor, musíte jej nejprve namontovat. Doporučuje se použít větrací potrubí spro instalaci tohoto zařízení. Takové trubky si můžete koupit v jakémkoliv obchodním materiálu. Změřte od vnitřní k vnější hraně stěny, pak řez kus trubky stejné délky. Vložte tento kus do otvoru a upevněte ho pěnou. Když pěna vyschne, odstřihněte ji a vložte difuzor, jak je popsáno výše.

Instalace difuzoru do ventilace bez kanálů

Užitečné informace!Často existují difuzory, které nejsou vybaveny západkami. Jsou upevněny šrouby, kotvami nebo lepidlem.

Kolik jsou difuzory

Všechny difuzory pro odvětrávání výfukových plynů, jakož i jiné typy těchto zařízení budou levné. Jejich cena začíná od 100 rublů pro malá zařízení a dosahuje několika tisíc rublů pro difuzory o průměru 40–60 cm, typ zařízení výrazně neovlivňuje jeho cenu a hlasitá značka, což znamená, že difuzor byl vydán renomovanou evropskou společností, může cenu zvýšit o 2 –3 krát. V distribuci proudění vzduchu mezi nimi však nebude žádný rozdíl.

Moderní stropní difuzor s nastavitelným průtokem vzduchu

Video: test s difuzorem se štěrbinou