Jak upravit balkónové plastové dveře v bytě

Volání průvodce je obvykle drahé, takže stojí za to ho pozvat jen v nouzových situacích. Pokud jde o to, jak upravit balkónové plastové dveře, můžete se pokusit provést práci sami, abyste se seznámili se základními principy předem.

Dveře na balkon mohou být nutné upravit

Základní konstrukční prvky

Každá dveřní jednotka má základní a přídavné díly. Před zahájením prací na úpravě by se měl nový mistr seznámit se zařízením těchto konstrukcí. Musí jasně pochopit princip působení použitých armatur.

Zahrnuté standardní díly

Soubor norem obvykle zahrnuje:

  • rám z PVC profilů, spojený speciálními spojovacími prostředky;
  • křídlo smontované na stejném principu jako krabička samotná;
  • závěsy zajišťují otevření a zavření dveří;
  • držadlo se zámkem, nezbytné pro uzavření křídla v lisované poloze;
  • těsnění pro těsnost;
  • okno s dvojitým zasklením.

Dvojité dveře pro přístup na balkón

Užitečné informace!Armatury se mohou v závislosti na funkčnosti mírně lišit. Standardní vybavení je obvykle doplněno mechanickými nebo hydraulickými uzávěry, uzávěry a dalšími díly.

Preventivní opatření

\ t

Před zahájením přezkumu informací o zřízení plastových balkonových dveří byste měli znát preventivní opatření, která pomohou snížit počet úprav a dalších problémů. Spočívají v pečlivém provozu a správném výběru armatur.

Body ovlivnění během seřizovacích prací

V etapě akvizice by se mělo zajistit, aby uzavírací mechanismy vydržely hmotnost listu. Mnoho nábytkových systémů moderního typu umožňuje instalovat dveře o hmotnosti nejméně 100-150 kg. Pokud jsou tyto hodnoty uvedeny v dokumentaci, můžete si návrh zakoupit.

Během provozu je třeba se vyvarovat ostrých trhlin a jiných mechanických vlivů přímo na otevřené křídlo. Při neopatrné manipulaci se dveřmi bude nutné pravidelně seřizovat.

Použijte hex při nastavení

Navíc můžete instalovat kompenzátor vůle, zejména pokud má křídlo relativně velkou hmotnost. Toto zařízení je vyrobeno ve formě malé páky nebo speciálního válce.

Související článek:

Jak přizpůsobit plastová okna sami? V samostatné publikaci si můžete přečíst podrobné pokyny pro úpravu oken v různých situacích.

Jak nastavit plastové balkónové dveře v různých situacích

Při samonastavovacích plastových balkonových dveřích by měla být zohledněna specifická situace. Křídlo se může mazlit, prohýbat nebo mít jiné vady. Po zjištění problémů je nutné připravit sadu nástrojů skládajících se ze šestiúhelníků, plochých nebo tvarovaných šroubováků.

Obecný systém úprav

Činnosti při chvění knoflíku

Jedním z nejjednodušších úkolů je nastavení knoflíku. Často se uvolňují, zejména pokud je provoz prováděn v extrémních podmínkách. Při práci otočte plastovou krytkou umístěnou na základně o 90 stupňů.

Obvykle se používá dvoucestná rukojeť

Pod ním jsou šrouby, které je třeba dotáhnout šroubovákem. Během těchto akcí je třeba se vyvarovat neopatrných pohybů, aby nedošlo k poškození skříně.pera. Pokud dotažení nedává pozitivní účinek, pak by měl být základ zkontrolován na praskliny. Když jsou detekovány, rukojeť by měla být vyměněna.

Nastavení utahovací hustoty

Nejčastěji se jedná o úpravu sevření balkónových plastových dveří, protože tato událost je sezónní. V létě se svorky uvolní a v zimě se utáhnou. To je dáno především expanzí a smrštěním plastů s kolísáním teploty.

Uspořádání excentrických aretací

Ke kontrole těsnosti svorky je třeba vzít prostý list papíru a upnout jej mezi skříňku dveří a krabici. Pokud po uzavření není obtížné vytáhnout, pak je nastavení jednoduše nutné. S jasným fixační list práce nelze provést.

Pokud se tedy plastové plastové dveře neuzavírají těsně, jsou přijata zvláštní opatření pro nastavení excentrů. Nastavení se provádí pomocí vhodných šestiúhelníků. V některých případech mohou být vyžadovány kleště.

Dveře musí být těsné

Na zadní straně je klapka nastavena pomocí šroubů umístěných na spodním a horním závěsu. Obvykle je s armaturami dodán manuál, který udává vzor nastavení. I v jeho nepřítomnosti však problémy s laděním obvykle nevznikají.

Je nutné otáčet excentry v jednom směru, aby se nastavily na zimu.balkonové plastové dveře. Zvláště při pohybu důležitého referenčního bodu bude speciální zářez. Moderní design je ve většině případů vybaven takovým indikátorem.

Pro konfiguraci budete potřebovat sadu šestiúhelníků

V létě musí být díly otočeny opačným směrem, s přihlédnutím k hodnotám vrubu.

Provádění činností při pasení hran

Pokud se vyskytnou problémy s posuvem křídla vzhledem k rámu, je nutné nastavit šrouby umístěné přímo v závěsech. Standardní dveře mají tři upevňovací body. Křídlo zcela otevřete, odšroubujte upevňovací prvek, který drží ozdobný proužek.

Horní závěs křídla je nastavitelný

Poté se dveře zavřou a samotná podložka se z pantů opatrně odstraní. V důsledku toho by měl být umožněn přístup k dlouhému šroubu, pomocí kterého je poloha křídla nastavena v horizontální poloze. Chcete-li mírně přesunout dveře doprava nebo doleva, musíte je nastavit na třech místech najednou. Pokud je vůle uvolněná, je třeba šrouby utáhnout pouze ve dvou závěsech.

V případě potřeby lze dveře zcela odstranit ze závěsů

Když je spodní část posunuta na jednu stranu nebo druhou stranu, bude nutné otočit šroub dolního závěsu a provést horizontální výstupek.

Video o nastavení plastových balkonových dveří pro sebepráce

Díky videu můžete získat vizuální znázornění procesu přizpůsobování. Před přestavením balkónových plastových dveří je nutné jej plně zobrazit. Pomůže to lépe pochopit specifika práce.

Další informace

Seřízení tlaku dveří lze provést pouze tehdy, je-li pryžové těsnění v normálním stavu. Jeho silné opotřebení k nastavení křídla je k ničemu. Je nepravděpodobné, že se nám podaří zvládnout výměnu těsnění.

Proces nahrazení pryžového těsnění na straně

Staré pneumatiky jsou vytahovány bez přídavných nástrojů. Vnitřní část drážky je očištěna od nečistot, po které je vloženo nové těsnění. Při pokládání by měl být boční ohyb umístěn na konci křídla. Pro větší pohodlí jsou dveře nejlépe odstraněny, aby byl zajištěn volný přístup k pryžovým podložkám ze strany závěsu.

Těsnění je vloženo z horní strany

Doporučuje se zakoupit tmel od stejného výrobce, který vyráběl plastové profily.

Při pohybu by se křídlo nemělo dotýkat hran

Shrnutí

V mnoha moderních apartmánech jsou instalovány plastové plastové dveře. Jak je upravit, musí každý majitel, který chce ušetřit peníze, jasně pochopit. Je však nutné pokračovatpouze po podrobném studiu procesu.

Video: Úprava kování balkónových dveří