Vytápění garáže: nejekonomičtější způsob, jak vytápět místnost

Mají vlastní garáž, muži tráví spoustu času v něm. V létě nejsou problémy s vytápěním, spíše naopak. Ale v chladném období vyvstává otázka, jak provést vytápění garáže. Nejekonomičtější způsob, jak najít všechny, aby nedošlo k utrácení dalších peněz za palivo nebo elektřinu.

Možnost stacionárního vytápění

Vybíráme vytápění garáže (nejekonomičtější způsob)

Každý automobilový nadšenec ví, že vytápění garáže pomáhá v zimě snadno nastartovat auto a také vytváří příjemné podmínky v místnosti pro práci a opravy. Ale zároveň strávit spoustu peněz na takové vybavení nechcete, a ne nutně.

Vytápění kamny s výstupem spalin na ulici

Existuje několik společných možností pro přepravu tepla do garáže:

  • ohřev vody ;
  • na plynu;
  • z elektřiny;
  • na tuhá paliva;​​
  • odpadní olejstroj.

Každá varianta má své výhody a nevýhody a volba závisí na umístění místnosti a dostupnosti paliva. Abychom pochopili, jaký druh topení bude vaše garáž úsporná, analyzujme všechny možnosti detailně.

Varianta autonomní vody

Ohřev vody v garáži je nejekonomičtější způsob, jak vytvořit příjemné vnitřní prostředí, pokud se nachází v těsné blízkosti domu nebo komunikace. V opačném případě budete muset investovat do systému zásobování vodou, což je ekonomicky nerentabilní.

Instalovaný chladič

Systém takového systému bude zahrnovat kotel, otopná tělesa z kovu, která mají vysoký stupeň tepelné vodivosti a spojovací trubky. Zavřený systém je namontován.

Vodní topný okruh

Pozor!Pokud se garáž nachází v těsné blízkosti hlavního vytápění, je levnější odbočit z ní.

Při návrhu autonomního vytápění je třeba vzít v úvahu hodnotu průměru spojovacích trubek.Volba většího průměru, teplota v místnosti bude vyšší, ale tím se zvýší výdaje na elektřinu, takže nejprve vypočítejte zůstatek tak, aby bylo topení skutečně ziskové.

Takové vytápění se však v garážích vyskytuje jen zřídka, protože jeho instalace zabere mnoho času. Mnohem více běžné plynové verze nebo tuhá paliva.

Plyntopení

Jedna z nejoblíbenějších možností z důvodu dostupnosti a levného paliva. Pokud plánujete havárii na centrální dálnici, může být obtížné se připojit. Nejčastěji se používají plynové ohřívače nebo zbraně, které se vyznačují vysokou pohyblivostí a dobrou rychlostí ohřevu místnosti.

Provedení s tepelnou pistolí

Možnost domácího vytápění v garáži s pistolí bude spočívat v instalaci válce a samotného zařízení, které je spojeno speciálními hadicemi. Nespornou výhodou je přijatelná cena.

Principem činnosti pistole je průtok plynu do hořáku, kde probíhá proces spalování a generované teplo je distribuováno po místnosti pomocí integrovaného ventilátoru.Existuje nevýhoda, která je velmi patrná v uzavřené místnosti bez oken, potřeba větrání, protože produkty spalování nejsou zobrazeny na ulici.

Ohřívač katalytického plynu

A je také možné použít katalytické ohřívače, kde se plyn spaluje ve zvláštních článcích a teplo je rovnoměrně rozloženo a 90% škodlivých látek se neutralizuje. Nebo infračervené, kde se používá keramický panel, který postupně uvolňuje teplo do místnosti, ale je nutné větrání.

IR plynové topení

Poslední dvě možnosti jsou používány častěji, v každém případě je v důsledku toho dosaženo výhodného ohřevu plynupalivo, ale větrání místnosti snižuje také teplotu topení. Použití takového paliva tedy není nejziskovějším a nejpohodlnějším řešením pro uzavřený prostor.

Související článek:

Větrání v garáži vlastníma rukama. V tomto článku se podrobně zabýváme tím, co je potřebné pro větrání, různá schémata pro jeho organizaci a řádnou instalaci.

Možnost vytápění elektrickou energií v garáži

Když vlastník garáže potřebuje možnost rychlého vytápění, zvolí se způsob elektricky poháněného ohřívače, protože ve většině případů mají garážová družstva přístup k elektřině a uvnitř je kW kW metrů.

Dokonce i elektricky vyhřívané podlahy se montují do garáže

Možnost vytápění garáže elektrickou energií je nejhospodárnějším způsobem při správném výběru potřebného výkonu zařízení v místnosti.A také díky své snadné instalaci si získal popularitu.

Upozornění ! Elektroinstalace v garáži by měla být navržena pro připojení dalších elektrických zařízení.

Volba stacionárních ohřívačů se montuje do speciálních výklenků a nahoře se opatří ochrannými clonami. Takové zařízení je instalováno přesně podle pravidel a v souladu se všemi bezpečnostními normami.

Stacionární infračervená elektrická varianta

Nejčastěji je připojujte IR ohřívače, pracující ze sítě, protože mohou být namontovány na strop a nemusejí sledovat teplotu pracovního povrchu, aby se nepřehřály. Možnost stropu je vynikajícím řešením pro vytápění celé místnosti, je však lepší přidat nucené větrání navíc, protože nelze vyloučit odpařování paliva vlivem tepla.

Plus tohoto systému - můžete jej podle potřeby zapnout. Minus - elektřina je v Rusku poměrně drahá.

Zkoušky garážového vytápění

Zřídka se vyskytuje v důsledku nízké spolehlivosti zařízení, i když použití použitého motorového oleje má velké materiální výhody.

Pece pro zpracování odpadního oleje a ohřev garáže

Teplo se uvolňuje při spalování paliva v malé jednotce o hmotnosti do 25 kg. Při každém použití je nutné regulovat způsob spalování, protože složení použitého paliva je odlišné. Takové vybavení je módní koupit (od 4 do 100 tisíc rublů), ale můžete to udělat sami.

Pozor!Zařízení může být instalováno pouze na rovné ploše chráněné dalšími nehořlavými prvky.

Konstrukční prvky

Je také nezbytné mít k dispozici určitou rezervu vody pro hašení a chlazení zařízení. Pravidelně je také nutný výsledný koks ze spalovacích produktů, který jde na dno pece.smazat. A s těžkým nákladem, černý kouř půjde z komínové trubky, takže sazí z komína by měly být také odstraněny.

Související článek:

Trouba pro práci vlastníma rukama. Pro vytápění technických prostor lze použít kachlová kamna pro zpracování vlastními rukama. Kresby, videa a informace o tvorbě pomohou pochopit principy stavebních konstrukcí.

Teplovzdušná kamna na tuhá paliva: rychlá a levná

Využití dřevěného palivového dříví a provizorních malých kamen s komínem je nejekonomičtějším způsobem vytápění garáže. Existuje mnoho způsobů, jak nainstalovat takové topení, zvažte společnou možnost - domácí sporák.

Úhledná verze zařízení

Pro práci budete potřebovat plech nebo hotovou hlaveň (kus trubky) o tloušťce větší než 5 mm. Pokud zvolíte variantu trubky, pak její průměr by měl překročit 30 cm.

Tabulka 1. Instrukce krok za krokem

Co je třeba udělat Obrázek
Pokud se rozhodnete použít plech, můžete ho ohnout do čtvercového tvaru a přivařit. Svarte horní kryt. V tomto případě jsou rozměry těla individuální.
Namontujte labyrint v horní části pro příjem tepelné energie. To by mělo být provedeno podle předem připraveného systému.
Vytvořte rošt z ocelového plechu,vrtáním přes několik otvorů o průměru do 2 cm, poté je navařte na předem smontované podpěry v kamnech.
Svařujte dno a namontujte přívod paliva. A také rozřízněte otvor pro popelník a sestavte konstrukci.

Toto je nejjednodušší způsob, jak se sestavit. Pro základnu pece můžete použít šikovné kovové nádoby. Pouze je nutné všechny prvky důkladně přivařit a na základě návrhu garáže přemýšlet nad systémem odvádění kouře. Můžete si koupit ready-made možnosti, které stačí vybudovat komínové potrubí. Například takto:

Nakoupené brambory

Chcete-li sestavit do-it-yourself trouba pro vytápění garáže, sledovat video materiál.

Video: zázračná kamna pro garáž

Některé tipy

  • Při volbě možnosti vytápění garáží nejprve vezměte v úvahu dostupnost paliva. Pokud je v blízkosti kufr, je levnější namontovat autonomní systém s kotlem.
  • Nepoužívejte plynová topení bez větrání místnosti.
  • Při montáži konstrukcí, které fungují na síti, dodržujte bezpečnostní pravidla a vypočítejte náklady na elektřinu.
  • Možnost těžby není příliš spolehlivá, ale má nízké náklady.
  • Nejjednodušší a levnější je montovat nebo koupit kamna na tuhá paliva v garáži.